... το σαλιγκαράκι βγαίνει για σουλάτσο στην πόλη
συνήθως μετά τη βροχή ταξιδεύοντας άσκοπα και αργά
πάνω σε καφάο σε τοίχους σε κολώνες και στάσεις ...